Chương trình đào tạo Ngành KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã/MH/MĐ
Tên môn học, môn đun
Số tín chỉ
Tổng số
MH1
Chính trị
2
30
MH2
Pháp luật
2
30
MH3
Giáo dục Quốc phòng- AN
2
45
MH4
Giáo dục thể chất
2
30
MH5
Tin học căn bản
2
45
MH6
Tiếng Anh căn bản
3
60
MH 07
Vẽ kỹ thuật
2
30
MH 08
Cơ kỹ thuật
2
30
MH 09
Cơ sở kỹ thuật điện
2
45
MH 10
Vật liệu điện lạnh
2
30
MH 11
Cơ sở kỹ thuật Nhiệt - Lạnh và điều hoà không khí
3
75
MH 12
An toàn lao động Điện - Lạnh
1
15
MH 13
Kỹ thuật điện tử
2
30
MĐ 14
Máy điện
3
75
MĐ 15
Trang bị điện
2
75
MĐ 16
Điện tử công suất (có Danh mục thiết bị)
2
30
MĐ 17
Đo lường Điện - Lạnh
6
120
MĐ 18
Lạnh cơ bản
4
90
MĐ 19
Hệ thống máy lạnh dân dụng (có Danh mục thiết bị)
6
120
MĐ 20
Hệ thống điều hòa không khí cục bộ (có Danh mục thiết bị)
4
90
MĐ 21
Thực tập Nguội
2
30
MĐ 22
Thực tập Hàn
2
30
MĐ 23
Thực tập Gò
2
30
MĐ24
Thực tập tốt nghiệp (Thực tập sản xuất)
6
270

Tổng
64
1155
1425

DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Trụ sở chính: 130/3 PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, TP.HCM
Hotline: 0927.927.000 - 0926.340.479 - Email: Setup247@gmail.com - Website: www.websitemika.com