THÔNG BÁO V/v thực hiện thời khóa biểu HK 1 - Năm học 2018 -2019

TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2018


THÔNG BÁO
V/v thực hiện thời khóa biểu HK 1 Năm học 2018 -2019

  1. Sinh viên khóa 14 (2018) đã có TKB mới ( xem TKB trên Website của trường và dán tại bản tin tại các Cơ sở).
- Cơ sở 1:
+ Ngày: Bắt đầu từ Sáng Thứ 5(06/9/2018)
+ Tối: Bắt đầu từ Tối Thứ 6(07/9/2018)
- Cơ sở 3: Bắt đầu từ Tối Thứ 6(07/9/2018)
2. Sinh viên Khóa 13 (2017) xem Thời Khóa Biểu Học kỳ 1 ( Xem TKB trên Website: saigonc.edu.vn và bảng tin của trường từ ngày 15/8/2018.
3. Sinh viên Khóa 12 (2016) xem lịch ôn thi Tốt nghiệp trên Website: saigonc.edu.vn và bảng tin của trường từ ngày 20/8/2018.
         Để biết thêm thông tin, học sinh liên hệ các số điện thoại để được hướng dẫn: Phòng Đào tạo: 08.62936116; C. Hồng: 0944955246; T. Trâm: 0913040048.
                                
                                                                            PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Trụ sở chính: 130/3 PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, TP.HCM
Hotline: 0927.927.000 - 0926.340.479 - Email: Setup247@gmail.com - Website: www.websitemika.com