THÔNG BÁO V/v nghỉ lễ Quốc khánh, ngày 02/9/2018

SỞ LAO ĐỘNG TB-XH TP.HCM
TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v nghỉ lễ Quốc khánh, ngày 02/9/2018
 

Căn cứ Điều 115 của Bộ luật Lao đông; căn cứ Thông báo số 5427/TB-LĐTBXH, ngày 22/12/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết 2018 đối với cán bộ, CNVC-NLĐ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

Căn cứ tình hình thực tế của trường Trung cấp Sài Gòn, Ban Giám hiệu thống nhất trong dịp Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9/2018, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể học sinh, sinh viên trường được nghỉ từ ngày 01/9/2018 đến 03/9/2018.

Sau kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, toàn thể học sinh, sinh viên lưu ý:

- Ngày 04/9/2018, học sinh, sinh viên trở lại học bình thường như thời khóa biểu đã được thông báo.

- Học sinh, sinh viên bổ túc các hồ sơ còn thiếu và hoàn thành các khoản học phí, lệ phí liên quan.

Trong thời gian nghỉ Lễ, đề nghị phòng Hành chính – Tổng hợp phân công cá nhân phụ trách bảo vệ an ninh - trật tự và phòng cháy chữa cháy. Đề nghị phòng HCTH, HSSV, GVCN phổ biến rộng rãi Thông báo này cho toàn thể người lao động và toàn thể học sinh, sinh viên trường biết để thực hiện.Nơi nhận:
Các phòng, ban liên quan;
Toàn thể HSSV.
Lưu VT.
Hiệu trưởng

Nguyễn Việt Dũng

DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Trụ sở chính: 130/3 PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, TP.HCM
Hotline: 0927.927.000 - 0926.340.479 - Email: Setup247@gmail.com - Website: www.websitemika.com