THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH HỌC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2018


THÔNG BÁO
(Về việc: Thay đổi lịch học)
----------------------------

Theo kế hoạch đào tạo, kể từ ngày 01/7/2018 nhà trường tổ chức cho sinh viên ngành Du lịch; Nhà hàng khách sạn và các ngành khác đi kiến tập thực tế tại Đà lạt. Cô Loan được nhà trường bố trí phụ trách Đoàn kiến tập và củng cố phát triển ngành Du lịch tại Cơ sở 1; Vì vậy Ban giám hiệu thông báo: Môn học Dinh dưỡng cho trẻ mầm non của lớp 173MN2 tại Cơ sở Tân Phú sẽ tạm dừng kể từ ngày 05/7/2018 để cô Loan làm nhiệm vụ nhà trường giao. Thời gian học lại nhà trường sẽ thông báo sau.
- Thầy Trâm thông báo cho tất cả sinh viên ngành Sư phạm mầm non tại CS3 biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Cơ sở 3, GV (để thực hiện)
- Lưu VT, kiểm định
- Đăng Website
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Việt Dũng


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Trụ sở chính: 130/3 PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, TP.HCM
Hotline: 0927.927.000 - 0926.340.479 - Email: Setup247@gmail.com - Website: www.websitemika.com