THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN THÁNG 05/2018


THÀNH ĐOÀN TP.HCM
BCH QUẬN ĐOÀN GÒ VẤP
BCH. ĐOÀN TRƯỜNG
TRUNG CẤP SÀI GÒN
             ***
   Số: 01/TB - ĐTN  

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2018


KẾ HOẠCH
Tổ chức lớp đối tượng Đoàn năm 2018
------------------
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kế hoạch tổ chức lớp cảm tình Đoàn tháng 05/2018 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng Xã hội chủ nghĩa cho hội viên, học sinh sinh viên có khao khát muốn gia nhập vào đội ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành tốt chương trình công tác Đoàn và xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.
- Tạo cơ hội cho hội viên, học sinh sinh viên có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân và cống hiến cho phong trào học sinh sinh viên của lớp, của trường.
2. Yêu cầu
- Công tác phát triển đoàn viên phải được tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể hội viên, học sinh sinh viên về mục đích, ý nghĩa chính trị của đợt hoạt động.
- Đảm bảo phát triển Đoàn cho những hội viên, học sinh sinh viên ưu tú, có lý tưởng và nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Quy trình kết nạp đoàn viên phải đảm bảo đúng theo Điều lệ, quy định về công tác phát triển đoàn viên. Hội viên, học sinh sinh viên tham gia lớp đối tượng Đoàn với thái độ nghiêm túc, tự giác, chủ động trong các hoạt động do Ban tổ chức đưa ra.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng tham gia
Tất cả các HSSV Trung cấp chuyên nghiệp các khóa đang học tập tại trường có khát vọng cống hiến sức trẻ để đưa phong trào Đoàn ngày càng đi lên.
2. Tiêu chuẩn
Có nguyện vọng vào Đoàn, có đạo đức đạt loại Khá – Tốt, kết quả học tập từ trung bình khá trở lên, tham gia nhiệt tình trong phong trào Đoàn, Hội của lớp.
3. Thời gian đăng ký
Đồng chí là lớp trưởng các lớp chuyển danh sách đăng ký học gửi trực tiếp cho Đ/c Nguyễn Văn Mika – Bí Thư Đoàn trường – SĐT và Zalo: 0927927000, email: setup247@gmail.com, chậm nhất là ngày: 15/05/2018 (Theo mẫu đăng ký đính kèm).
4. Thời gian mở lớp
Buổi sáng 8h00 ngày 19/05/2018 (Chủ nhật) học tại Hội Trường A2.1, học 02 buổi hoặc 1 buổi tập trung, cuối buổi làm bài thu hoạch. Lưu ý học viên tham dự phải mặc đồng phục trường.
5. Dự kiến thời gian tổ chức kết nạp: 8h00 ngày 20/05/2018 – Tại Hội trường A2.1 (Lưu ý: Các bạn học viên đủ điều kiện kết nạp Đoàn nếu vắng mặt ngày kết nạp thì liên hệ phòng công tác HSSV để được hướng dẫn thủ tục kết nạp và nhận thẻ đoàn, huy hiệu, sổ đoàn…)
6. Kinh phí tổ chức
Mỗi thanh niên nộp 40.000 đồng (Tài liệu bồi dưỡng cảm tình đoàn, Công tác tổ chức lớp).
III.  THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC - PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Ban tổ chức
- Đ/c Nguyễn Văn Mika – Bí thư đoàn trường –Trưởng ban.
- Đ/c Đào Trọng Kha – P. Bí thư đoàn trường – Phó ban TT
- Đ/c  Nguyễn Thị Tuyết Nhung – UVBCH đoàn trường – Thành viên
2. Phân công nhiệm vụ
- Đ/c  Nguyễn Văn Mika – Phụ trách chung.
- Đ/c   Đào Trọng Kha – Phụ trách tổ chức lớp và mời báo cáo viên, công tác kết nạp Đoàn sau tổ chức.
- Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Phụ trách công tác nội dung chương trình học.
  IV . ĐỀ XUẤT
- Ban Giám Hiệu - Đảng ủy, Phòng Hành Chính Tổng Hợp  tạo điều kiện cho tổ chức lớp học.
- Đề nghị các đồng chí trong BCH và lớp trưởng các lớp phối hợp thực hiện tốt kế hoạch này.


TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Văn Mika


Nơi nhận: 
- Đảng ủy-Giám hiệu (báo cáo),
- Ban Chấp hành Đoàn trường (thực hiện),
- Các Chi đoàn lớp cũ, hssv các lớp (thực hiện),
- Lưu.

DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Trụ sở chính: 130/3 PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, TP.HCM
Hotline: 0927.927.000 - 0926.340.479 - Email: Setup247@gmail.com - Website: www.websitemika.com